شعری زیبا از علی عالیشاه

امروز با غم دیروز چه وصلت دارد                  زندگی چند روزیست که حسرت دارد

عمر را در طلب غم تو بیهوده مکن                عمر بیهوده چه بسیار که حسرت دارد

 

                                                                                                                          شعر از پسر گلم :علی عالیشاه


مدیریت و بازاریابی عالیشاه

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها